กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากในอดีตหมู่บ้านของเราไม่มีไม้กวาดขายและในหมู่บ้านก็มีวัตถุดิบคือดอกหญ้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งดอกกง ดอกหญ้าจำพวกนี้ขึ้นเป็นจำนวนมาก ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยเก็บมาทำเป็นไม้กวาดไว้ใช้เองในครัวเรือน จึงทำไม้กวาดใช้กันเองแทบทุกครัวเรือน ต่อมาในแต่ละปีทางโรงเรียนจะให้เด็กนักเรียนนำไม้กวาดมาไว้ใช้ที่โรงเรียน คือเด็ก 1 คน ก็จะเก็บไม้กวาดไปส่งให้ทางโรงเรียนปีละหนึ่งครั้ง เพราะฉะนั้นการทำไม้กวาดจึงเป็นวิถีที่ทำกันสืบต่อมาตั้งแต่อดีต แต่ในสมัยก่อนนั้นจะใช้ด้ามเป็นหวายและการถัดใช้หวายเป็นส่วนใหญ่เพราะในหมู่บ้านมีหวายอยู่มาก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548อ ทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนได้เข้ามาช่วยแนะนำให้จัดตั้งกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าขึ้นมีสมาชิกจัดตั้ง จำนวน 7 คน และรับเงินสนับสนุนเงินทุนจากพัฒนาชุมชนจำนวน 20,000.-บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-ชุมชนมีการนำดอกหญ้ามาใช้ในการทำไม้กวาดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน ต่อมาได้พัฒนามาเป็นอาชีพทำไม้กวาดขายทำให้มีรายได้เพิ่มในครอบครัว

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1.ดอกหญ้า (ดอกก๋ง)
2.ด้ามไม้ไผ่
3.ด้ามก้านก๋ง
4.เชือกไนล่อนเส้นเล็กขนาด 1.5 มม.
5.เข็ม
6.กรรไกร
7.มีด
8.เลนโคตร
9.กาวลาเท็ค
10.แปลงทาสี
11.สีเคลือบเงา
12.ตะปูเข็ม
13.ฆ้อน
14.สายยาง 3 หุน (ใช้ทำที่แขวน)
15.หวาย
16.ยางในรถ (ใช้แพค)
17.เชือกฟาง
18.น้ำเปล่า

ขั้นตอนการผลิต

1. เก็บดอกก๋งที่มีขนาดอายุกำลังปานกลาง ไม่มากหรืออ่อนจนเกินไปนำมาตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง หรือใช้ลนไฟให้หมาดๆแล้วนำไปตีหรือนวดให้เกสรดอกหญ้าหลุดออกจนหมด
2. นำดอกก๋งที่ได้มาเด็ดออกจากต้นเป็นช่อๆและนำมาคัดเกรดโดยการถอดยอดดอกก๋งเพื่อให้มีขนาดที่เท่ากันง่ายต่อการนำมาประกบเป็นไม้กวาด
3. นำไม้ไผ่มาผ่าและพันด้วยเชือกไนล่อนแล้วนำดอกก๋งมาใส่ตรงปลายไม้ไผ่หนึ่งช่อแล้วใช้เชือกถัดและดึงเชือกที่ถัดมัดให้แน่นเสร็จแล้วนำดอกก๋งอีกช่อมาประกบอีกข้างแล้วถัดให้แน่น
4. นำดอกก๋งใส่ประกบทั้งสองข้างให้รอบด้ามแล้วพันเชือกให้แน่นๆสามรอบ
5. ใช้เข็มร้อยจากจุดเริ่มต้นให้แน่นๆและนำดอกก๋งมาใส่ประกบเรียงตามลำดับแล้วมัดเย็บให้แน่นทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรียงเป็นชั้นๆประมาณ 12 ชั้น จะได้ไม้กวาด 1 ด้าน
6. นำไม้กวาดที่ได้มาทาด้วยเลนโคตรแล้วผึ่งให้แห้ง เสร็จแล้วนำมาตอกห่วง เป็นที่แขวน และนำไปมัด แพ็คด้วยเชือกยางรถเตรียมส่งจำหน่ายต่อไป

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-ขั้นตอนสุดท้ายในการมัดเย็บจะต้องตัดตะเข็บเพื่อให้ดูสวยงามและทนทานยิ่งขึ้น
-ในขณะที่นำดอกก๋งมาประกบเย็บจะต้องโน้นดอกก๋งให้โค้งลงมาเพื่อสวยงาม
-การเก็บดอกก๋งจะต้องเก็บดอกก๋งที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป คืออยู่ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม เท่านั้นดอกก๋งจะออกดอกเต็มต้น

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

ที่อยู่ 85 5 - ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 0

083-5820301 , 087-3561285

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายกิตติภูมิ น้ำตอง

ที่อยู่ 85 5 - ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 0

083-5820301 , 087-3561285

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1.ขายตามงานประจำปี ,งานเทศกาลต่างๆในจังหวัดน่าน
2.ขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง
3.ขายปลีกและส่ง ในหมู่บ้าน